Phần mềm quản trị kế toán tài chính DX | 1 Sản phẩm đóng gói của DigiNetCorp

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành đã quy định chi tiết về việc phát hành hóa đơn điện tử khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Cập Nhật Những Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ
Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Nghị định 119
của Chính phủ về hóa đơn điện tử.
1900 571 591
Phần mềm quản trị kế toán tài chính DX
Một sản phẩm đóng gói của DigiNetCorp logo diginet
Up to top