Phần mềm quản trị kế toán tài chính DX | 1 Sản phẩm đóng gói của DigiNetCorp

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành vào tháng 9/2018 đã quy định khi nào áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) cũng như cách thức sử dụng.

Khi Nào Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ
Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Nghị định 119
của Chính phủ về hóa đơn điện tử.
1900 571 591
Phần mềm quản trị kế toán tài chính DX
Một sản phẩm đóng gói của DigiNetCorp logo diginet
Up to top