Phần mềm quản trị kế toán tài chính DX | 1 Sản phẩm đóng gói của DigiNetCorp

Ngày 15/9, DigiNet đã tổ chức “HỘI THẢO TƯ VẤN GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO THÔNG TƯ 32/2011/TT-BTC” thu hút sự quan tâm tham gia của nhiều khách mời.

DigiNet Tổ Chức Hội Thảo Tư Vấn Giải Pháp Ứng Dụng Hóa Đơn Điện Tử
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ
Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Nghị định 119
của Chính phủ về hóa đơn điện tử.
1900 571 591
Phần mềm quản trị kế toán tài chính DX
Một sản phẩm đóng gói của DigiNetCorp logo diginet
Up to top