Cập Nhật Những Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất

Quy Định Mới Về Hóa Đơn Điện Tử

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành đã quy định chi tiết về việc phát hành hóa đơn điện tử khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Các loại hình hóa đơn

Theo NĐ 119, hóa đơn điện tử được phát hành dưới các dạng sau:

-Hóa đơn giá trị gia tăng: áp dụng với các cá nhân, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ thực hiện khai VAT theo phương pháp khấu trừ. Với trường hợp này, hóa đơn VAT bao gồm hóa đơn được khởi tạo từ máy tính có kết nối và chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế có thẩm quyền.

quy định về hóa đơn điện tử mới nhất -2
Hóa đơn VAT theo phương pháp khấu trừ

Hóa đơn bán hàng: áp dụng với các cá nhân, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ thực hiện khai VAT theo phương pháp trực tiếp. Trường hợp này, hóa đơn được khởi tạo trong điều kiện tương tự hóa đơn VAT ở trên.

Các loại khác được quy định tài điều 6 của NĐ: tem, vé, thẻ, phiếu thu, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển, các chứng từ khác được xuất dưới hình thức điện tử.

Theo quy định về hóa đơn điện tử mới nhất, các loại hóa đơn điện tử kể trên phải đáp ứng đúng theo chuẩn định dạng dữ liệu do Bộ Tài chính quy định.

Cách xác định thời điểm lập của hóa đơn điện tử:

Với hàng hóa: thời điểm lập hóa đơn điện tử được xác định là thời điểm chuyển quyền sở hữu và sử dụng cho bên mua, không phân biệt bên bán đã nhận tiền hay vẫn chưa nhận tiền.

quy định về hóa đơn điện tử mới nhất -3
Xác định thời điểm lập hóa đơn với hàng hóa

– Với dịch vụ: thời điểm lập hóa đơn điện tử được xác định là thời điểm hoàn thành việc cung cấp hoặc thời điểm lập hóa đơn của dịch vụ cho bên mua, không phân biệt bên bán đã nhận tiền hay vẫn chưa nhận tiền.

– Nếu phải giao hàng hóa nhiều lần hay bàn giao nghiệm thu từng hạng mục, công đoạn thì hóa đơn phải lập chi tiết về khối lượng, giá trị của từng đợt giao hàng đó.

Hướng dẫn thời điểm lập hóa đơn trong quy định về hóa đơn điện tử mới nhất được căn cứ vào luật thuế giá trị gia tăng là luật quản lý thuế.

bai-lien-quanPhần mềm hóa đơn điện tử

Quy định áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác phải sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế, không phân biệt giá trị của từng lần giao dịch.

quy định về hóa đơn điện tử mới nhất -4
Doanh nghiệp phải sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế

– Các doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực được quy định cụ thể tại nghị định 119 sẽ được sử dụng dụng HĐĐT không có mã của cơ quan nếu giao dịch bằng phương tiện điện tử với cơ quan thuế, có hạ tầng CNTT, phần mềm kế toán, phần mềm HĐĐT có tính tính lập, tra cứu và lưu trữ HĐĐT theo quy định và đảm bảo khả năng truyền tải HĐĐT đến người mua và cơ quan thuế.

– Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác có rủi ro cao về thuế thì bắt buộc sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế thẩm quyền.

– Hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng 10 lao động trở lên, có doanh thu năm trước liền kề từ 3 – 10 tỷ đồng trên lên trong các lĩnh vực theo quy định tại NĐ 119 phải sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế. NĐ không bắt buộc hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử nhưng khi thực hiện sổ sách và có yêu cầu các đơn vị này được áp dụng hóa đơn điện tử có mã theo quy định.

quy định về hóa đơn điện tử mới nhất -5
Hộ cá nhân phải sử dụng HĐĐT theo quy định

– Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực được quy định NĐ thực hiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến bên mua tại địa bàn có điều kiện thuận lợi thì triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định từ năm 2018. Trên cơ sở thí điểm, những đơn vị thuộc các lĩnh vực này trên toàn quốc sẽ thực hiện phát hành HĐĐT theo quy định về hóa đơn điện tử mới nhất

bai-lien-quanNhững Phần Mềm Kế Toán Trường Học Việt Nam
Chia Sẻ Bài Viết:
CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ