Phần Mềm Kế Toán Cho Doanh Nghiệp Vận Tải

Phần Mềm Cho Doanh Nghiệp Vận Chuyển

Phần mềm kế toán hiện đại đang dần chiếm một vị trí quan trọng trong kế hoạch chiến lược của các doanh nghiệp, bất kể ngành nghề, quy mô. Các doanh nghiệp vận tải cũng không nằm ngoài dòng chảy xu thế này. Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vận tải cần những tính năng nào là điều cần tìm hiểu để lựa chọn đúng phần mềm.

phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vận tải -2
Tìm hiểu về tính năng của phần mềm kế toán vận tải

Tài khoản phải trả / phải thu

Tài khoản phải trả liên quan đến số tiền mà doanh nghiệp đang nợ còn tài khoản phải thu là tiền nợ từ khách hàng của doanh nghiệp. Khi sử dụng phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vận tải, ban giám đốc và bộ phận kế toán sẽ có thể theo dõi cả hai tài khoản từ đó xác định chính xác dòng tiền đến và đi của mình. Do đó, đây là một trong những chức năng cơ bản nhất cả bất kỳ phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vận tải nào.

Doanh nghiệp cũng muốn phần mềm quản lý riêng biệt các tài khoản phải thu và phải trả, cũng như tích hợp với phần mềm để lập kế hoạch ngân sách, phòng ngừa trường hợp bất ngờ khi có một khoản phát sinh không dự báo trước.

phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vận tải -3
Doanh nghiệp vận tải cần kiểm soát dòng tiền của mình

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vận tải tự động định tuyển hóa đơn, cho phép đính kèm hóa đơn và các tài liệu khác vào giao dịch.

Quản lý tiền lương

Quản lý biên chế tiền lương là một nhiệm vụ khó khăn với các nhà quản lý vận tải. Nhân viên có thể làm việc với các mức lương khác nhau, ở địa điểm khác nhau với nhiều phúc lợi khác nhau. Doanh nghiệp phải lập bảng lương hợp lý để giữ chân nhân, tránh khỏi các rắc rối về pháp lý, …

Chức năng quản lý tiền lương của phần mềm kế toán vận tải hiện đại loại bỏ những quy trình tính lương thủ công và tự động tính toán cũng như gửi bảng lương để kế toán viên có thể tập trung vào những công việc khác.

bai-lien-quanPhần mềm quản lý tài chính cho doanh nghiệp

Chi phí công việc

Quá trình lập ngân sách ban đầu là giai đoạn quan trọng nhất. Nếu không thể dự trù đúng mức chi phí, doanh nghiệp sẽ gặp rủi ro khi hoạt động thua lỗ. Doanh nghiệp phải tính đến mọi chi phí có thể phát sinh ngay từ ban đầu, cho dù đó là chi phí nhân viên, giấy cấp phép,…Để thực hiện được điều đó, kế toán viên cần một công cụ chi phí công việc tốt để hỗ trợ tổ chức và tập trung vào các chi phí cần thiết.

phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vận tải -4
Phần mềm kế toán hỗ trợ theo dõi chi phí của doanh nghiệp vận tải

Phần mềm kế toán chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ theo dõi chính xác tất cả chi phí công việc và giám sát mọi thứ từ hóa đơn đến bảng chấm công.

Quản lý tài liệu

Tài liệu đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành một doanh nghiệp. Với ngành vận tải, bộ phận kế toán sẽ nhận rất nhiều tài liệu về hợp đồng, chi phí đường đi,…Bộ phận kế toán phải sắp xếp những tài liệu này có tổ chức.

Phần mềm kế toán vận tại cho phép doanh nghiệp truy vấn dữ liệu nhanh chóng, và tập trung chúng lại một nơi. Nhờ đó, bất kì ai được cấp quyền cũng có thể chia sẻ và kiểm soát tài liệu. Tính bảo mật cũng sẽ được tăng cường mạnh mẽ hơn khi sử dụng phần mềm để quản lý.

Khả năng truy cập di động

Là một doanh nghiệp vận tải, bạn phải kiểm tra nhân viên và xem xét tiến độ của quy trình vận chuyển trong khi phải xử lý nhiều hoạt động quản lý khác. Thay vì dựa vào phần mềm chỉ hoạt động trên PC hoặc laptop, doanh nghiệp cần tìm phần mềm có thể hoạt động như một ứng dụng độc lập, hoặc có khả năng truy cập trên điện thoại di động để có thể truy cập các chi tiết như báo cáo tiến độ, tài liệu, ngân sách khi có nhu cầu.

phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vận tải -5
Phần mềm kế toán nên tăng cường khả năng truy cập từ xa

Các phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vận tải hiện nay đã phát triển các công cụ tài chính cho phép quản lý ngân sách và đơn đặt hàng từ trên chính thiết bị di động của mình.

Để đối phó với những thách thức và đón đầu cơ hội phát triển trong ngành vận tải, các doanh nghiệp cần tìm những giải pháp cải thiện và nâng cao tiềm lực nội bộ như phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vận tải. Đã đến lúc phải thay đổi, doanh nghiệp bạn sẵn sàng chưa?

bai-lien-quanPhần mềm kế toán doanh nghiệp xây lắp
Chia Sẻ Bài Viết:
CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ