Phần Mềm Kế Toán Cho Công Ty May Mặc

Phần Mềm Kế Toán Cho May Mặc

Một phần mềm kế toán phù hợp sẽ giúp các công ty may mặc tối ưu hóa quy trình sản xuất và dòng tài chính của mình. Sử dụng phần mềm có thể giúp tiết kiệm hàng tấn thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp bằng cách tự động hóa các quy trình và có khả năng mở rộng cao, bất kể quy mô kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào.

Các loại chi phí thường gặp

Trong công ty may mặc nói riêng và các công ty sản xuất nói chung, kế toán viên sẽ phải làm việc với các dòng chi phí kế toán tài chính sau:

Phí tổn: Các công ty may mặc có thể theo dõi chi phí sản xuất thực tế và sử dụng các phương pháp kế toán chi phí khác nhau phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp trên phần mềm kế toán.

phần mềm kế toán cho công ty may mặc -1
Chi phí nguyên vật liệu cho ngành dệt may

Chi phí công việc: Tính tổng chi phí cho từng lô, dòng sản phẩm hoặc đơn đặt hàng khi doanh nghiệp sản xuất hàng loạt, nhiều dòng sản phẩm và đơn hàng. Doanh nghiệp cần tính toán số giờ lao động và số lượng đơn vị nguyên liệu đầu vào

Chi phí quá trình: Chi phí được phân bổ cho các bộ phận sản xuất khác nhau và không theo lô hoặc đơn đặt hàng

Chi phí hoạt động: Được sử dụng để cải thiện một quy trình sản xuất. Chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất bao gồm chi phí bán hàng và dịch vụ khách hàng được bổ sung vào giá thành sản phẩm.

Chi phí biến đổi: Phân tích mức lợi nhuận khi có sự biến động trong số dư hàng tồn kho. Chi phí cố định được loại trừ khỏi chi phí sản phẩm để nhà quản lý tính toán lợi nhuận ròng thực tế.

bai-lien-quanBáo giá phần mềm kế toán
phần mềm kế toán cho công ty may mặc -2
Phân tích lợi nhuận khi có sự thay đổi

Phương pháp tính giá trong phần mềm kế toán

Phần mềm kế toán chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính giá chính xác:

Theo dõi dữ liệu kinh doanh: phần mềm kế toán cho công ty may mặc sẽ phép ban lãnh đạo theo dõi thông tin báo cáo cả nội bộ và bên ngoài.

Chi tiết giao dịch: Theo dõi thu nhập bán hàng, chi phí sản xuất, chi phí chung, cho vay, trả nợ, tiền mặt và các chi phí điều hành doanh nghiệp khác: phải thu, phải trả, đối chiếu ngân hàng và sổ cái.

Theo dõi và định giá hàng tồn kho: Quản lý và theo dõi hàng tồn kho dựa trên chi phí, phân loại, khối lượng, lợi nhuận, kiểm soát đơn vị hoặc hệ thống kiểm soát tiền mặt. Xem định giá hàng tồn kho hiện tại hoặc lịch sử. Phân tích các hoạt động có ảnh hưởng đến việc định giá như sản xuất, biên lai, giao hàng,…

Tài sản và nợ phải trả: Duy trì danh sách các tài sản tới kì khấu hao và dữ liệu về các khoản nợ cho mục đích kế toán và thuế.

phần mềm kế toán cho công ty may mặc -3
Phần mềm kế toán hỗ trợ tính nhiều khoản chi phí

Hệ thống phân tích và báo cáo: Một ưu điểm nổi trội của phần mềm kế toán cho công ty may mặc là cung cấp các công cụ phân tích và báo cáo khác nhau để đảm bảo hiệu suất làm việc của công ty và làm rõ các quy trình cần được cải thiện.

Định giá: Tính toán chi phí hàng tồn kho hiện tại, so sánh với các mức trước đó và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

Báo cáo doanh thu: Kiểm tra tỷ lệ doanh thu từ đó hỗ trợ đưa ra quyết định nên tăng sản lượng một số mặt hàng nhất định hay duy trì mức sản xuất hoặc ngừng hoạt động một số dây chuyền

Phân tích doanh thu hoặc khách hàng: Tìm tỷ lệ doanh thu và lợi nhuận của sản phẩm hoặc khách hàng. Báo cáo hỗ trợ các công ty may mặc có nguồn khách hàng hợp tác lâu dài hoặc có dây chuyền sản xuất nhiều sản phẩm vì nó giúp họ tập trung vào những mặt hàng tạo ra lợi nhuận tối đa.

phần mềm kế toán cho công ty may mặc -4
Phần mềm hỗ trợ phân tích nhiều mảng trong doanh nghiệp

Phân tích chi phí: Phân tích chi phí mua sắm nguyên liệu thô và tìm hiểu xem điều này ảnh hưởng đến chi phí thành phẩm và biên lợi nhuận như thế nào

Phân tích ngân sách: Đặt ngân sách hàng tháng hoặc hàng năm và so sánh báo cáo tài chính với ngân sách. Phần mềm kế toán cho công ty may mặc sử dụng phân tích phương sai để tìm sự khác biệt giữa số tiền ngân sách và chi tiêu thực tế và lý do của phương sai.

Khi nền công nghiệp may mặc càng phát triển, phần mềm kế toán càng chứng minh được vị thế hỗ trợ của mình với doanh nghiệp. Nếu gặp khó khăn về các khoản chi phí, phân tích, báo cáo như đã nêu trên thì đã đến lúc doanh nghiệp cần tìm một “chiếc áo” phần mềm kế toán cho riêng mình.

bai-lien-quanTổng quan về phần mềm kế toán
Chia Sẻ Bài Viết:
CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ