Khi Nào Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử

Thời Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành vào tháng 9/2018 đã quy định khi nào áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) cũng như cách thức sử dụng. Lộ trình chuyển đổi sang hóa đơn điện tử từ hóa đơn giấy, hóa đơn tự in truyền thống phải được tiến hành trong vòng 24 tháng (1/11/2018 – 1/11/2020), các mốc thời gian quy định cụ thể được trình bày sau đây.

khi nào áp dụng hóa đơn điện tử -2
Các quy định về thời gian chuyển đổi hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là gì?

Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính đã nêu rõ cụ thể:

Hóa đơn điện tử là tập hợp của thông điệp dữ liệu trong lĩnh vực buôn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tạo lập, gửi đi, nhận tới, lưu trữ và thực hiện quản lý bằng phương tiện điện tử.

Hóa đơn điện tử phải tạo lập và tiến hành xử lý trên hệ thống máy tính được cơ quan thuế cấp mã số thuế khi thực hiện cung ứng hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của tất cả các bên theo quy định về giao dịch điện tử do Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành.

khi nào áp dụng hóa đơn điện tử -3
Định nghĩa HĐĐT được quy định tại TT 32/2011

Những hình thức của hóa đơn điện tử được quy định cụ thể như sau: hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn VAT, hóa đơn xuất khi bán hàng và các loại hóa đơn khác theo quy định của thông lệ quốc tế và các điều luật có liên quan khác.

Hóa đơn điện tử phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau:

– Số hóa đơn được xác định theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian

– Số hóa đơn chỉ được lập và sử dụng trong một lần duy nhất

Việc sử dụng mang đến nhiều lợi ích không chỉ cho doanh nghiệp và còn cho toàn bộ xã hội:

– Tiết kiệm chi phí in ấn giấy tờ, vận chuyển, lưu trữ, bảo quản hóa đơn

– Đảm bảo an toàn cho dữ liệu hóa đơn, tránh các trường hợp mất hóa đơn do nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan như cháy, hỏng, trộm cắp. Tính tin cậy của hóa đơn cũng sẽ được tăng lên rất nhiều.

– Khách hàng nhận được hóa đơn ngay lập tức, doanh nghiệp có thể thu nợ nhanh hơn

– Góp phần bảo vệ môi trường sống bằng việc giảm lãng phí giấy in hóa đơn

khi nào áp dụng hóa đơn điện tử -4
Hóa đơn điện tử giúp giảm số giấy tờ trong doanh nghiệp

Khi nào áp dụng hóa đơn điện tử?

Khi nào áp dụng hóa đơn điện tử đã được quy định rõ ràng theo NĐ 119/2018/NĐ-CP. Những đối tượng thuộc diện bắt buộc phải chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT cần phải theo đúng các mốc thời gian của lộ trình dưới đây:

* Trước 01/11/2018:

Tất cả những doanh nghiệp thuộc diện đã tiến hành thông báo phát hành hóa đơn điện tử hoặc đã đăng ký sử dụng tại cơ quan thuế được tiếp tục sử dụng.

bai-lien-quanCác phần mềm tài chính doanh nghiệp

* Từ 01/11/2018 – 31/10/2020:

Nếu vẫn còn hóa đơn giấy chưa được sử dụng hết, doanh nghiệp được phép sử dụng tiếp cho đến khi hết.

Nếu đến 01/11/2020 vẫn chưa sử dụng hết, doanh nghiệp phải hủy hóa đơn giấy và chuyển sang sử dụng HĐĐT

Nếu hóa đơn giấy được sử dụng hết trước ngày 01/11/2020 thì doanh nghiệp không được phép in thêm hóa đơn giấy mà chuyển sang sử dụng HĐĐT

Tất cả doanh nghiệp được thành lập từ ngày 01/11/2018 bắt buộc phải sử dụng HĐĐT

khi nào áp dụng hóa đơn điện tử -5
Doanh nghiệp bắt buộc sử dụng HĐĐT vào 2020

* Từ 01/11/2020:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh phải chuyển đổi toàn bộ sang sử dụng HĐĐT hoặc HĐĐT có mã của cơ quan thuế có thẩm quyền theo quy định

* Trường hợp đặc biệt:

Các cơ sở giáo dục, y tế công lập đã sử dụng phiếu thu tiền từ trước thì có thể tiếp tục sử dụng và thực hiện chuyển đổi theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Từ 01/11/2020, Nghị định 51/2010/NĐ-CP, 04/2014/NĐ-CP chính thức hết hiệu lực thi hành.

* Tổng kết:

– Từ 01/11/2018 – 01/11/2020: hóa đơn giấy đã phát hành tiếp tục được sử dụng

– Sau 01/11/2020: bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện hủy hóa đơn giấy

– Doanh nghiệp thành lập mới từ 01/11/2018 bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

bai-lien-quanPhần mềm kế toán công nợ

Chia Sẻ Bài Viết:
CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ