Tiêu Chí Lựa Chọn Phần Mềm Kế Toán Cho Doanh Nghiệp Xây Dựng

Kế Toán Cho Doanh Nghiệp Xây Dựng

Phần mềm kế toán là chương trình phần mềm được sử dụng nhiều nhất tại một công ty xây dựng. Quy trình làm việc phụ thuộc nhiều nhất vào phần mềm là kế toán. Các tính năng trong phần mềm kế toán cho các công ty xây dựng rất khác biệt với các ngành khác.

Tất cả các phần mềm kế toán đều có thể quản lý các khái niệm cơ bản về Tài khoản phải trả, Tài khoản phải thu và Sổ cái. Tuy nhiên, các công ty xây dựng có một mô hình kinh doanh độc đáo đòi hỏi phần mềm kế toán chuyên biệt được thiết kế dành riêng cho họ.

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp xây dựng cần phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản sau để có thể vận hành tốt và mang lại hiệu quả cao.

phần mềm kế toán cho doanh nghiệp xây dựng -2
Phần mềm kế toán rất cần thiết cho  doanh nghiệp xây dựng

Nhiều công ty, nhiều bộ phận

Các công ty xây dựng có nhiều văn phòng và bộ phận cần phần mềm kế toán để theo dõi, quản lý và phân tích tài chính một cách toàn diện. Mỗi văn phòng hoặc bộ phận có các mục tiêu tài chính riêng biệt góp phần vào lợi nhuận chung của công ty mẹ. Cơ cấu tổ chức và quy trình làm việc trong các công ty xây dựng với nhiều văn phòng và bộ phận rất khác nhau. Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp xây dựng cung cấp báo cáo tài chính hợp nhất, giúp tăng khả năng theo dõi tài chính hiệu quả.

Theo dõi chi phí công việc

Lợi nhuận của một dự án phụ thuộc vào nhiều yếu tố, vì vậy khả năng theo dõi chi phí công việc theo mã chi phí cụ thể là một tính năng quan trọng trong phần mềm kế toán. Theo dõi chi phí thực tế với chi phí ước tính trong thời gian thực giúp bạn theo dõi dự án về phương diện lợi nhuận. Đặc biệt, một số phần mềm còn thiết lập cảnh báo khi xuất hiện mặt hàng ảnh hưởng tiêu cực đến chi phí công việc.

phần mềm kế toán cho doanh nghiệp xây dựng -3
Phần mềm phải theo dõi được các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí

Trang thiết bị

Thiết bị xây dựng là một khoản đầu tư đáng kể cho nhiều công ty. Phần mềm kế toán cho các công ty xây dựng cung cấp khả năng nhập tài sản cố định và quản lý lịch khấu hao để tuân thủ các quy định của chính phủ.

bai-lien-quanPhần mềm kế toán dễ sử dụng

Hàng tồn kho

Ngoài thiết bị, nhiều công ty xây dựng còn phải quản lý kho với nhiều loại sản phẩm. Quản lý các sản phẩm và kiểm soát hàng tồn kho là một nhu cầu quan trọng. Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp xây dựng cung cấp khả năng kiểm soát hàng tồn kho theo dõi các mặt hàng, giá cả,… Việc theo dõi chặt chẽ hàng tồn kho và các xu hướng đảm bảo doanh nghiệp luôn có sẵn nguồn cung cấp để giữ vững tiến độ dự án.

phần mềm kế toán cho doanh nghiệp xây dựng -4
Theo dõi chặt chẽ hàng tồn kho bằng phần mềm

Làm thế nào để chọn phần mềm kế toán cho doanh nghiệp xây dựng phù hợp?

Có hàng trăm chương trình phần mềm kế toán xây dựng khác nhau có sẵn trên thị trường. Để thu hẹp các lựa chọn của doanh nghiệp, điều đầu tiên cần làm là lọc ra các tiêu chí theo quy mô đơn vị. Một số giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ, số khác thì thích hợp cho doanh nghiệp vừa và lớn. Thông thường, phần mềm kế toán được thiết kế cho doanh nghiệp nhỏ có giá rất cạnh tranh. Tuy nhiên, nó sẽ không thể hỗ trợ các quy trình công việc phức tạp cần thiết cho các doanh nghiệp vừa và lớn.

phần mềm kế toán cho doanh nghiệp xây dựng -5
Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp xây dựng phù hợp

Các công ty xây dựng đang tìm kiếm phần mềm kế toán mới cần đảm bảo rằng có sự tích hợp giữa phần mềm quản lý dự án với các phần mềm khác mà doanh nghiệp đang sử dụng. Ban giám đốc cần tham khảo ý kiến của phòng kế toán bởi họ là người trực tiếp sử dụng. Do đó, với các phần mềm tích hợp để đảm bảo thông tin được truyền đi thông suốt giữa nhiều phòng ban sẽ đảm bảo mọi người đều hài lòng, công việc diễn ra thuận lợi hơn.

bai-lien-quanPhần mềm kế toán cho công ty thương mại
Chia Sẻ Bài Viết:
CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ