Doanh Nghiệp Cần Làm Những Gì Vào Tháng Cuối Năm?

Tháng 12 là dịp bận rộn với mỗi công ty, bài viết dưới đây sẽ điểm lại những công việc doanh nghiệp cần hoàn thành trong dịp cuối năm:

Báo cáo tình hình biến động nhân sự – trước 3/12/2018

Khoản 2 Điều 16 của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định doanh nghiệp phải báo cáo với trụ sở trung tâm dịch vụ việc làm tình hình biến động nhân sự tại đơn vị của tháng trước đó trong 3 ngày đầu tiên của tháng.

Doanh Nghiệp Cần Làm Những Gì Vào Những Tháng Cuối Năm -1

Nộp hồ sơ khai thuế TNCN, GTGT – trước 20/12/2018

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 của Thông tư 156/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN, GTGT tháng 11 trước ngày 20 tháng 12.

bai-lien-quanSống Sót Thời Đại Số

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn – trước 20/12/2018

Trong tháng 12, các doanh nghiệp nêu trên phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 11 chậm nhất ngày 20/12/2018.

Doanh Nghiệp Cần Làm Những Gì Vào Những Tháng Cuối Năm -2

Theo quy định tại Điều 27 của Thông tư 39/2014/TT-BTC và được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 của Thông tư 119/2014/TT-BTC, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 11 trước ngày 20/12/2018

Trích nộp tiền BHXH bắt buộc – trước 31/12/2018

Khoản 1 Điều 7 của Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định chuyển cùng lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước trước ngày cuối cùng của tháng.

Doanh Nghiệp Cần Làm Những Gì Vào Những Tháng Cuối Năm -4

Nộp kinh phí Công đoàn trước 31/12/2018

Theo Điều 6 của Nghị định 191/2013/NĐ-CP, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

bai-lien-quanDigiNet Tổ Chức Hội Thảo Hóa Đơn Điện Tử

Nguồn: Luật Việt Nam

Chia Sẻ Bài Viết:
CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ